About "ユーザプロパティ"  (list)


[Home]  [Login]    (Number of ユーザプロパティ: 2)

:
2007/12/11  04:14:27  spr8csmm    in PositLog - Administration : Users
[ユーザプロパティ]
ユーザの詳細設定

 ユーザIDをクリックすると,ユーザのプロパティ設定が開きます.
2007/12/11  04:13:50  spr5mzxl    in PositLog - Administration : User group configurations
[ユーザプロパティ]
ユーザの詳細設定

 ユーザIDをクリックすると,ユーザのプロパティ設定が開きます.